VPR Consultants

Huisstijl

Lees meer

Consultant met ervaring & frisse blik krijgt dito huisstijl

VPR Consultants opereert op strategisch en praktisch niveau en verbindt inhoud, proces en relaties in het ruimtelijk economisch domein. Met de juiste balans tussen ervaring, inhoudelijke expertise en de frisse blik van high potentials, zijn ze in staat om complexe opgaven op professionele wijze te herleiden tot heldere beslisinformatie. 

Aan ons de taak om onze ervaring, inhoudelijke expertise en frisse blik op het vakgebied van merkstrategie & huisstijl ontwikkeling toe te passen voor VPR Consultants met de ontwikkeling van een compleet nieuwe identiteit!

ERVARING

VPR Consultants is opgericht door Ron Voskuilen en Bert van Eekelen, vakprofessionals met een flinke dosis ervaring. Deze ervaring was een duidelijke uitkomst uit de Shaker Sessie als kernwaarde, waarbij de frisse inbreng van young-professionals niet verloren mag gaan.

VERBINDING

Het samenbrengen van- en verbinding leggen tussen diverse variabelen binnen het ruimtelijk economisch domein, is in de huisstijl vertaald naar het ontwerp van een monogram, welke is gebaseerd op de verbonden letters VPR.

RUIMTE

Het domein waarbinnen VPR Consultants actief is, betreft de fysieke openbare ruimte. Een belangrijk beeldbepalend element. Deze ruimtelijkheid komt terug in het logo door de diepte en overlapping van de lijnen uit het monogram.

RICHTING

Richting geven aan processen en complexe vraagstukken terugbrengen tot heldere beslisinformatie komt tot leven in het logo door de grafische weg die de lijnen in de letters VPR afleggen. De weg die via de diagonaal tot de plus leidt.

DE PLUS

Waarde toevoegen staat voorop bij VPR Consultants. Dit doet men door onder andere de samenwerking te zoeken met haar klanten en partners en hun mathematische expertise in te brengen. De plus staat hiervoor symbool binnen de huisstijl en kan gelezen worden als VPR Consultants + 'klant/partner naam' en wordt dan ook gezien als het beeldmerk voor complexe vraagstukken.

DIAGONAAL

De diagonaal geeft de lijn weer waarlangs VPR Consultants werkt, van operationeel tot strategisch. Deze komt terug in de huisstijl als extra ondersteunend stijlelement en laat alle facetten zien van het speelveld waarbinnen VPR Consultants actief is. 

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

voor alles een oplossing

"NCP denkt altijd met ons mee, komt met creatieve ideeën en heeft daarmee voor alles een oplossing"

Ron Voskuilen - oprichter VPR Consultants

Op zoek naar een frisse blik?

Wij pakken elk merkstrategie vraagstuk met beide handen aan

mail info@buroncp.com of bel 010-340 5003