Looprecept

Huisstijl

Lees meer

De leukste stap
naar een gezonder leven

Het Looprecept biedt een laagdrempelige oplossing voor een relatief nieuw gezondheidsprobleem: zitziekte. We zitten het grootste deel van de dag, lange stukken achter elkaar en dit heeft onomkeerbare, negatieve gevolgen voor onze gezondheid. Looprecept biedt uitkomst! 

CONCEPT

Het Looprecept is in het leven geroepen door een groep huisartsen. Zij zien een toenemend aantal patiënten in hun praktijken, die beter gebaat zijn met reguliere, minimale beweging dan met medicijnen in de vorm van pillen. Deze patiëntgroep is zich hier niet bewust van.

DOELGROEP

Het betreft een grote en diverse groep mensen die een levenstijl hebben waarin ze veel zitten. Van jong tot oud, van werkenden tot gepensioneerden en zieken. Deze groep is gebaat bij het toepassen van minimale fysieke inspanning - zoals lopen - in hun dagelijkse routine. De boodschap heeft dus een breed publiek, wat veel invloed heeft op de vormgeving.

STIJL

Er is gekozen voor helder, iconische vormen en frisse, activerende kleuren. De algemene uitstraling dient niet te sportief te zijn, dat schrikt af. Het moet juist duidelijk fun en laagdrempeligheid uitstralen, goed voor je gezondheid.

DIVERS

Vanwege de diverse doelgroep, is er voor gekozen om zowel fotografie als een volvlak-stijl te gebruiken. Ook zijn er uiteenlopende karakters ontworpen welke lachend een breed publiek aanspreken.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Verhelderend en ondersteunend!

Met NCP samenwerken voor ons project werkte verhelderend. NCP vormt voor ons een goede ondersteuning en is een zeer toegewijd bedrijf.

Anne Huisman - De sportieve huisarts

Building towards a strong strategy & identity

Get in touch!

mail info@buroncp.com or phone 010-340 5003